J'shine Beauty | The Agent:Jia He Chang Sing Enterprise CO., LTD.
No. 333, Sec. 2 Fan-Hua Rd. Fu Shin Shuen, Changhua, 50660 Taiwan|
Customer Service:0800-557798
Tel:886-4-769-3688 | Fax:886-4-769-1383. 769-4261 |E-mail:Jiahsing@ms27.hinet.net / Sales@jiahsing.com.tw